SAMTY SHIN OSAKA FRONT Bldg.

業態:
事務所
竣⼯:
2009年7月
場所:
大阪府